Debat og politik

Allergispecialister prikker til politikerne

Foto: Astma-Allergi Danmark.

Den 2. december lægger politikere og embedsfolk på Christiansborg arm til allergitest. Det sker, mens de diskuterer fremtidige tiltag med Astma-Allergi Danmark, der kan sikre bedre forebyggelse og behandling af overfølsomhedssygdomme, der plager 1,5 millioner danskere og koster dyrt i samfundsøkonomien.

Astma-Allergi Danmark har gennem 50 år oparbejdet et indgående kendskab til de behov, der er vigtige for landets 1,5 millioner borgere med overfølsomhedssygdomme. De behov danner ramme for en vigtig diskussion med landets folketingsmedlemmer, når foreningen den 2. december besøger Christiansborg for at tilbyde allergitest til de folkevalgte og deres embedsmænd.

1,5 millioner danskere lider hver dag af symptomer som vejrtrækningsbesvær, udslæt og kløe i hals og øjne, og det koster mere end 15 milliarder kroner om året. Formålet med priktesten er derfor en kærkommen lejlighed til at sætte fokus på en række politiske tiltag, som kan bidrage til at sikre bedre behandling, mere lighed i sundhed og forhindre, at flere borgere udvikler kroniske sygdomme, som nedsætter deres livskvalitet.

Udviklingen i overfølsomhedssygdomme er stigende og det er derfor afgørende, at sundhedspolitikken tager højde for initiativer, der sikrer bedre uddannelse af specialister, intelligent byplanlægning med fokus på allergivenlig beplantning, indeklima i boliger, indkøbspolitik i offentlige institutioner og større fokus på skadelig kemi i kosmetik og plejeprodukter.

Fem håndgribelige tiltag for astma- og allergisagen:

1. Uddannelse

Vi skal sikre bedre uddannelse og videreuddannelse af fagpersoner, der er i kontakt med borgere som eksempelvis skolelærere, pædagoger og plejehjemspersonale. Ved at tildele fagpersoner de nødvendige kompetencer til opsporing og behandling kan vi forebygge og lindre fremtidige patientforløb.

2. Indkøbsstrategi

Mindst 20 procent af befolkningen i Danmark har hudallergi, og ofte med allergisk eksem til følge. Vi bør derfor forebygge kontakt- og parfumeallergi ved at indføre krav eller opfordringer til, hvilke produkter der vælges til rengøring og hudpleje i skoler, ældrepleje og på offentlige arbejdspladser.

3. Indeklima

Mange får kraftige allergiske symptomer fra dyr i det offentlige rum. Mødet med dyr kan i værste fald forværre allergiske sygdomme eller føre til udvikling af nye allergier. Vi mener derfor, at vi skal begrænse tilstedeværelsen af kæledyr på arbejdspladser, plejecentre og i offentlige bygninger, medmindre dyrene har en direkte erhvervsfunktion. Desuden bør vi sikre fokus på optimalt luftskifte i bygningsmassen – både på kontorer og i skoler og institutioner.

4. Byplanlægning

Hver fjerde dansker har høfeber. Borgere med pollenallergi er særligt udsatte over for beplantningen i det offentlige rum. Det bør man tage højde for i fremtidens byplanlægning ved at reducere mængden af græs og træer som hassel, el, elm, birk og platan i bynære omgivelser. Ved at reducere bestemte planter, buske og træer og prioritere andre former for beplantning, kan vi sikre en mere lige adgang til de muligheder for fysisk aktivitet, som vores byer tilbyder.

5. Allergistrategi for kemi

Kontaktallergi over for kemikalier er et stort sundhedsproblem. Kontaktallergi er en livslang lidelse, som har betydning for borgernes arbejdsliv, sociale liv og livskvalitet. Kontakteksem er samtidig den hyppigst anerkendte erhvervsbetingede sygdom og har dermed også en markant samfundsøkonomisk betydning. Vi ønsker derfor at styrke indsatsen med fokus på forskning, oplysning og lovgivning. Det kræver både en prioriteret politisk indsats og tilførsel af flere midler.

Astma-Allergi Danmark mener, at en handlekraftig politisk indsats på allergiområdet er på sin plads.

Kommentarer