Samfund

HPV-screening til kvinder over 65 år finder flere forstadier til livmoderhalskræft

Med et engangstilbud om HPV-screening fandt Mette Tranberg og forskerkollegerne signifikant flere kvinder kvinder med svære og behandlingskrævende forstadier til livmoderhalskræft sammenlignet med 65-69 årige kvinder bosiddende i de resterende fire danske regioner, hvor disse kvinder ikke modtog et screeningstilbud. Foto: Helle Brandstrup Larsen

Et engangstilbud om HPV-screening til kvinder i alderen 65-69 år, som ikke tidligere er blevet HPV-screenet, kan være med til at forebygge tilfælde af livmoderhalskræft ved at identificere forstadier til kræftsygdommen. Det er konklusionen på et studie, som forskere på Universitetsklinik for Kræftscreening på Regionshospitalet i Randers har udarbejdet.

I Danmark får alle kvinder i alderen 23 til 64 år tilbud om screening af livmoderhalskræft i form af en cytologisk test (celleskrab) eller HPV-test. Men hvad sker der med kvinderne, når de passerer aldersgrænsen for det nuværende screeningstilbud?

Det har forskere fra Universitetsklinik for Kræftscreening på Regionshospitalet i Randers undersøgt i et stort studie, hvor over 11.000 kvinder i Region Midtjylland i alderen 65 til 69 år blev tilbudt et engangstilbud om HPV-screening for livmoderhalskræft.

Her fandt forskerne, at man fandt signifikant flere kvinder med behandlingskrævende forstadier til livmoderhalskræft end i regioner, hvor kvinderne ikke modtog det ekstraordinære tilbud. Det fortæller Mette Tranberg, der er forsker ved Universitetsklinik for Kræftscreening og førsteforfatter til studiet.

– Engangstilbuddet om HPV-screening for livmoderhalskræft bevirkede, at vi fandt signifikant flere kvinder med svære og behandlingskrævende forstadier til livmoderhalskræft sammenlignet med 65-69 årige kvinder bosiddende i de resterende fire danske regioner, hvor disse kvinder ikke modtog et screeningstilbud, siger Mette Tranberg.

Manglende viden for kvinder over 64 år

I flere lande, herunder Danmark, undersøger man lige nu muligheden for at erstatte cytologi (celleskrab) med HPV-screening som screeningsværktøj for livmoderhalskræft. Men indtil nu har der manglet videnskabelig empiri om og hvordan kvinder over 64 år bør blive tilbudt HPV-screening, hvis de ikke tidligere er blevet HPV-screenet.

– Vores resultater skal kunne støtte beslutningstagerne i forhold til, om det giver mening at tilbyde disse ældre kvinder et engangstilbud om HPV-screening med henblik på at forebygge livmoderhalskræft, men også om fordelene og ulemperne ved tilbuddet er balancerede, og hvilket screeningsværktøj, der bør vælges for at opnå bedst effekt, siger Mette Tranberg.

Hun forklarer, at resultaterne ved en cytologisk test bliver mere usikre, jo ældre kvinden er. Derfor har man i forsøget gjort brug af HPV-test.

Samtidig forekommer cirka halvdelen af dødsfald som følge af livmoderhalskræft, efter de diagnosticerede kvinder har overskredet aldersgrænsen for det nuværende screeningstilbud.

11.192 kvinder fik tilbud om screening

I studiet modtog 11.192 kvinder i alderen 65 til 69 år bosat i Region Midtjylland et tilbud om HPV-screening enten hos egen læge eller ved at tage en selvopsamlet vaginal screeningsprøve i eget hjem. Et andet kriterie for at modtage tilbuddet var, at kvinderne ikke havde fået en livmoderhalskræftscreening i de seneste 5,5 år eller mere, eller foretaget en HPV-test i alderen 60 til 64 år.

6.965 af kvinderne (62,2 procent) valgte at tage imod tilbuddet, og gennem prøverne fandt forskerne 44 tilfælde af behandlingskrævende forstadier til kræftformen. Forskerne sammenholdt derefter antallet af opdagede tilfælde med Danmarks fire andre regioner. For hvert 1000. kvinde egnet til at modtage screeningstilbuddet fandt forskerne 3,9 tilfælde i Region Midtjylland mod 0,3 tilfælde i resten af landet.

Der blev altså fundet signifikant flere forstadier gennem screeningstilbuddet, hvilket betyder at flere kvinder kan blive behandlet før disse forstadier måske ville have udviklet sig til livmoderhalskræft.

Samtidig fandt man ud af, at tilbuddet om en selvopsamlet screeningsprøve havde god effekt, særligt hos de ældre kvinder, som ikke tidligere har deltaget regelmæssigt i det ordinære screeningsprogram.

– Vi vil rigtig gerne nå ud til de kvinder, som ikke er blevet screenet regelmæssigt, mens de var i alderen 50-64 år. Disse kvinder er i højrisikogruppen for at have behandlingskrævende forstadier til livmoderhalskræft, og her ser det ud til, at tilbuddet om en selvopsamlet vaginal prøve er det optimale screeningsværktøj til at nå ud til de her kvinder, siger Mette Tranberg.

Kommentarer